သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

2000.00KS

  • Seller:  Treasure Skin Care ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 4 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေနာက္ပိုင္း), အလုံ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

- Treasureခႏၶာကိုယ္ကိုဂ်ီးခၽြတ္ဆပ္ျပာရည္ဟာႏွင္းဆီပြင့္ဖတ္အမႈန္ေလးေတြနဲ႔ထုပ္လုပ္ထားေတာ့ႏွင္းဆီပန္းရဲ႕ ဂုဏ္သတၱိ Antioxidant ပါဝင္ေနလို႔
- အေရျပားေလ်ာ့တြဲျခင္းကလည္းကာကြယ္ေပးၿပီးအရြယ္တင္ႏုပ်ိဳေစလွပေစပါတယ္။
-ေခြ်းထြက္မ်ားတဲ့လူေတြမွာျဖစ္တက္တဲ့အနံဆိုးကိုလည္းအထူးေလ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။

- Made In Myanmar
- မွာယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ပို႕ေဆာင္ေပးေသာ၀န္ေဆာင္မူလဲရိွပါသည္။

  • တိုုင္ၾကားရန္
Treasure Rose Shower Scrub (750 g)
2000.00KS
Treasure Rose Shower Scrub (750 g)
2000.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း