သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

2000.00KS

  • Seller:  Treasure Skin Care ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 4 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေနာက္ပိုင္း), အလုံ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

.အသားအေရစိုေျပၾကည္လင္ျခင္း
.ေနေရာင္ေၾကာင့္ညိဳမဲတာကိုကာကြယ္ ေပးျခင္း ၊ျဖဴေဖြးေစျခင္း
.ေလဒဏ္၊ေနဒဏ္ေၾကာင့္ အသားအေရ ၾကမ္းတမ္းမႈကိုႏူးညံေစျခင္း
.အသားအေရာင္မညီညာသူမ်ား၊ေျခမ်က္ေစ့၊တံေတာင္ဆစ္၊ဒူးေခါင္း၊ ဂ်ိဳင္း .ညိဳမဲေနသူမ်ားသနပ္ခါးနွင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ထရက္ရွားခနၶာကိုယ္ဂ်ီးခ်ြတ္ဆပ္ျပာနွင့္ပြတ္တိုက္ေရခ်ိဳးလိုက္ပါ။

.Made In Myanmar
.မွာယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ပို႕ေဆာင္ေပးေသာ၀န္ေဆာင္မူလဲရိွပါသည္။

  • တိုုင္ၾကားရန္
Treasure Thanakha shower scrub (750 g)
2000.00KS
Treasure Thanakha shower scrub (750 g)
2000.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း