သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

9900.00KS

  • Seller:  Bonny Lass Fashion ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 8 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), တာေမြ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Material - ခ်ည္ဆြဲသား

Size - Free Size

Colour - ခဲ ၊ အျပာ ၊ အနီ ၊ အနက္ ၊ ပန္းဆီ

Made In BKK

မွာယူထားတဲ႔ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ပို႔ေဆာင္ေပးတဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလည္း ရွိပါတယ္ရွင္႔

  • တိုုင္ၾကားရန္
Women Blouse (Code - BL010)
9900.00KS
Women Blouse (Code - BL010)
9900.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း