သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

4000.00KS

  • Seller:  RODINA ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 5 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), သာေကတ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Material - ယုိးဒယား အသား(100% Cotton)

Colour - အနီ ၊ အျပာရင့္ ၊ ေၾကးဥစိမ္း ၊ အ၀ါ ၊ ပန္းေရာင္ ၊ လိေမၼာ္ ၊ အျပာႏု ၊ မီးခုိးရင့္ ၊ အစိမ္းႏု ၊ အျဖဴ ၊ အစိမ္းရင့္ ၊ ခဲပုတ္ ၊ ခရမ္းရင့္ ၊ အနက္ ၊ ပန္းဆီ ၊ မီးခုိးႏု ၊ နက္ျပာ ၊ ပုဇြန္ဆီေရာင္ ၊ စစ္စိမ္း ၊ ခရမ္းႏု

Size - XL (30အထက္ XL - 3700 Ks) (10ထည္အထက္ S - 3800 Ks)
- အနည္းဆုံ ၅ ထည္ ယူရမည္ ( Size စုံ ယူပါက Size လုိက္ေစ်းကြဲမည္ )

Made in Thailand

မွာယူပါက Delivery Service လည္းရွိပါတယ္

  • တိုုင္ၾကားရန္
V Shape Tshirt (XL) ( Whole Sale Only)
4000.00KS
V Shape Tshirt (XL) ( Whole Sale Only)
4000.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း