သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

7.002LKS

3
  • Seller:  zawzawmobile124 ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသုုံးျပဳၿပီး...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 4 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), မဂၤလာေတာင္ညြန္႔...
  • Network Standard -
  • Phone Type -
  • Network Connection -
  • Internal Storage -
  • RAM -

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Oppo Find X Red
• Ram 8GB, 256GB
• Box & All Original acc
• 99% New Condition
• Warranty 2 Months
• Price - 700000Ks

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

***လူႀကီးမင္းျပန္လည္ေရာင္းခ်လိုေသာဖုန္းမ်ားျဖင့္ အလဲအထပ္ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

***ႏိုင္ငံအဝန္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ MGL/Royal အျမန္ေခ်ားပို႔မ်ား (သို႔) အေဝးေျပးကားဂိတ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ (ေငြႀကိဳရွင္းစနစ္)

***နယ္မွ မွာယူလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆိုင္သက္တမ္း (၅)ႏွစ္အတြင္း နာမည္ပ်က္မရွိခ်င္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သိမ္ျဖဴလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ဆိုင္ႀကီးဖြင့္ထားျခင္း ႏွင့္ အခ်က္အလက္အမွန္မ်ားကိုသာ ေျပာဆိုေရာင္းခ်ေသားေၾကာင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာအားေပးႏိုင္ပါသည္။

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Zaw Zaw Mobile
Brand New & Second Hand

⇒အမွတ္ (၄၃၂)၊ သိမ္ျဖဴလမ္းမႀကီး၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္းႏွင့္ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္လမ္းၾကား။

(သိမ္ျဖဴေစ်း ကားမွတ္တိုင္ ဆင္းဆင္းခ်င္း၊ Samsung Services မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္။)

****ေသာၾကာေန႔တိုင္း ေန႔လည္ ၁၂:၃၀ မွ ၂:၀၀ ထိ ေခတၱဆိုင္ပိတ္ပါသည္။

ကားလမ္းၫြန္း >>> YBS 7A - YBS 7B - YBS 25 - YBS 43 - YBS 64A - YBS 64B စီး၍ သိမ္ျဖဴေစ်းမွတ္တိုင္ဆင္းပါ။

Google Map လမ္းၫြန္ >>> https://maps.app.goo.gl/on5SAPTSEY6b68R16

📞 09 777 7777 35
📞 09 5111 844
📞 099 77 99 1234
📞 09 77999 7799

  • တိုုင္ၾကားရန္
Oppo Find X
7.002LKS
Oppo Find X
7.002LKS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း