သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

18500.00KS

4
  • Seller:  BestChoiceMyanmar Official Store ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 1 year ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), တာေမြ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

. ေလပူေလေအးေပးစက္
- ရာသီဥတုပူအိုက္တဲ့အခ်ိန္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ေအးလြန္းတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္၊ေ
လပူေလေအးႏွစ္မ်ိဳးစလုံုးလိုသလိုအသံုးျပဳလို႔ရတဲ့စားပြဲတင္ေလ
ပူေလေအးေပးစက္ေလးရပါၿပီ။
- အ၇ည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး၊ေစ်းနႈန္းသင့္တင့္ကာ၊ရာသီမေရြးအ
သံုးတည့္သည့္ပစၥည္းေကာင္းေလးပါ။

ဝယ္ယူထားတဲ့ ပစၥည္းကို အိမ္တိုင္ရာအေရာက္ ပို့ေပးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မွုလည္း ရိွပါတယ္။

  • တိုုင္ၾကားရန္
Mini Room Heater Fan (ေလပူေလေအးေပးစက္)
18500.00KS
Mini Room Heater Fan (ေလပူေလေအးေပးစက္)
18500.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း