ပြင့္ဖတ္ဇာ ၀မ္းဆက္
ပြင့္ဖတ္ဇာ ၀မ္းဆက္
ပြင့္ဖတ္ဇာ ၀မ္းဆက္
ပြင့္ဖတ္ဇာ ၀မ္းဆက္
ပြင့္ဖတ္ဇာ ၀မ္းဆက္
ပြင့္ဖတ္ဇာ ၀မ္းဆက္
ပြင့္ဖတ္ဇာ ၀မ္းဆက္
ပြင့္ဖတ္ဇာ ၀မ္းဆက္
ပြင့္ဖတ္ဇာ ၀မ္းဆက္

သတင္း အတိုုအစ

ပြင့္ဖတ္ဇာ ၀မ္းဆက္

16000.00 KS

favorite_border 1
  • Seller:   zarzaronlineshopping person_add Follow
  • error_outline အေျခအေန အသစ္
  • access_time တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 1 week ago
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), သာေကတ
  • flag တိုုင္ၾကားရန္
Call +95943068902
Chat

descriptionအေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

ထင္ျမင္ခ်က္ ()

 

စိုးျမတ္သူဇာပြင့္ဖတ္ဇာ
ဇာ1ကိုက္ခ်ည္ပိုး2ကိုက္ခဲြ
၀မ္းဆက္16000ks
ထိုင္းပိုးနဲ႔လဲတဲြေပးပါတယ္ရွင့္
လက္လီလက္ကားအားေပးနိုင္ပါတယ္ရွင့္
ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္းအိမ္အေရာက္delivery ရွိပါတယ္
0943068902.09977664566 Vb ကဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါတယ္

Confirmation

close
Please Confirm the condition!
Cancel Yes
close

သိုု့

သင္၏ အသံုးျပဳမည့္ ဖုန္းနံပါတ္ကိုအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အေကာင့္နာမည္ႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စကားစုကို ေရြးခ်ယ္ကာ စတင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါသည္။

အကူအညီလိုပါက ဖုန္း +95 9 9611 33322,+95 9 9611 33344 သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ hello@barlolo.com ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

close

အကူအညီေပးရာ ေနရာ

close

Welcome to BarLoLo! We are happy to help you with anything,just give us a call or send us an email.

Talk to you soon!

phone +95 9 9611 33322, +95 9 9611 33344 mail hello@barlolo.com
phone

အကူအညီေပးရာ ေနရာ

close
+95 9 9611 33322 | +95 9 9611 33344
user
စာကိုု ခ်န္ထားခဲ့ပါ။ အျမန္ဆံုုး ျပန္လည္ဆက္ သြယ္ေပး ပါ့မည္။

Report Listing

close