သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

35000.00KS

1
  • Seller:  BestChoiceMyanmar Official Store ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 1 year ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), တာေမြ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

သစ္သီးအရည္ညွစ္စက္

Sinbo Juice Extractors SJ-3137 / 600 W
👏 အိမ္ရွင္မမ်ားအၾကိဳက္ အရည္သပ္သပ္ အဖတ္သပ္သပ္ ၿပဳလုပ္ေပးမည့္ သစ္သီး အရည္ညွစ္ စက္ေလးပါ။
👏လွ်ပ္စစ္မီးပလပ္ေလး ထိုးၿပီးအသံုးၿပဳရံုပါပဲ

ဝယ္ယူထားတဲ့ ပစၥည္းကို အိမ္တိုင္ရာအေရာက္ ပို့ေပးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မွုလည္း ရိွပါတယ္။

  • တိုုင္ၾကားရန္
Conti Juicer သစ္သီးအရည္ညွစ္စက္ 600 W
35000.00KS
Conti Juicer သစ္သီးအရည္ညွစ္စက္ 600 W
35000.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း