သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

9000.00KS

  • Seller:  Jasmine Phyu Fashion ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 5 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေနာက္ပိုင္း), လွိုင္...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Material - ဆြဲသား

Size - free size (120 lb အထိ၀တ္လို ့ရပါသည္) (ရင္ - 42 cm , အရွည္
- 87 cm , ပုခုံး - 35 cm )

Colour - 5 colour (အစိမ္းရင့္ ၊ ၾကက္ေသြး ၊ နက္ျပာ ၊မိတ္ကပ္ ၊ အညဳိႏု)

Made in BKK

မွာယူလိုပါက Delivery Service လဲရွိပါတယ္

  • တိုုင္ၾကားရန္
GIANT ဂါ၀န္( Code- JPO42)
9000.00KS
GIANT ဂါ၀န္( Code- JPO42)
9000.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း