ယံုစိန္ကပ္ဝမ္းဆက္ႏွင့္ မဟာႏြယ္ပုဆိုး  ( KKM - 010)
ယံုစိန္ကပ္ဝမ္းဆက္ႏွင့္ မဟာႏြယ္ပုဆိုး  ( KKM - 010)
ယံုစိန္ကပ္ဝမ္းဆက္ႏွင့္ မဟာႏြယ္ပုဆိုး  ( KKM - 010)
ယံုစိန္ကပ္ဝမ္းဆက္ႏွင့္ မဟာႏြယ္ပုဆိုး  ( KKM - 010)
ယံုစိန္ကပ္ဝမ္းဆက္ႏွင့္ မဟာႏြယ္ပုဆိုး  ( KKM - 010)

သတင္း အတိုုအစ

ယံုစိန္ကပ္ဝမ္းဆက္ႏွင့္ မဟာႏြယ္ပုဆိုး ( KKM - 010)

18500.00 KS

favorite_border
  • Seller:   Kyoe Kyar Min Silk and Cotton person_add Follow
  • error_outline အေျခအေန အသစ္
  • access_time တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 6 months ago
  • တည္ေနရာ မႏၱေလး, မႏၲေလးခရိုင္, ခ်မ္းေအးသာဇံ
  • flag တိုုင္ၾကားရန္
ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း +959961133344
မွာယူရန္

descriptionအေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

 

ယံုစိန္ကပ္ဝမ္းဆက္- 12,500 Ks
မဟာႏြယ္ပုဆိုး - 6,000 Ks

Size - လံုခ်ည္ႏွစ္ကိုက္ ၊ အက်ႌတစ္ကိုက္ ၊ ပုဆိုးေလးေထာင္ျပည့္အနံႀကီးကြင္း

Colour - အနက္ ၊ နီညိဳ ၊ အစိမ္းႏု ၊ နက္ျပာ ၊ လိေမၼာ္ေျခာက္

Material - ခ်ည္သား

Made in Myanmar

မွာယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ delivery Service လည္း႐ွိပါသည္။

Confirmation

close
Please Confirm the condition!
မဖ်က္ပါ ေသခ်ာပါသည္
close
လ ွ်ဳိ႕၀ွက္ စကားေမ့သည္

သိုု့

သင္၏ အသံုးျပဳမည့္ ဖုန္းနံပါတ္ကိုအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အေကာင့္နာမည္ႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စကားစုကို ေရြးခ်ယ္ကာ စတင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါသည္။

အေကာင့္၀င္ရန္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ

အကူအညီလိုပါက ဖုန္း +95 9 9611 33322,+95 9 9611 33344 သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ hello@barlolo.com ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

close

အကူအညီေပးရာ ေနရာ

close

BarLoLo မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆီကို ဖုန္းေခၚ၍ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္ပို႔၍ျဖစ္ေစ သင့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ကူညီရန္ အဆင့္သင့္ရွိပါသည္။.

မၾကာမွီ ဆက္သြယ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

phone +95 9 9611 33322, +95 9 9611 33344 mail hello@barlolo.com
phone

အကူအညီေပးရာ ေနရာ

close
+95 9 9611 33322 | +95 9 9611 33344
user
စာကိုု ခ်န္ထားခဲ့ပါ။ အျမန္ဆံုုး ျပန္လည္ဆက္ သြယ္ေပး ပါ့မည္။

ၾကာ္ျငာအား တိုင္ၾကားရန္

close