႐ွမ္​းတိုးနယားခ်ည္​၀မ္​းဆက္​(JS020)
႐ွမ္​းတိုးနယားခ်ည္​၀မ္​းဆက္​(JS020)
႐ွမ္​းတိုးနယားခ်ည္​၀မ္​းဆက္​(JS020)
႐ွမ္​းတိုးနယားခ်ည္​၀မ္​းဆက္​(JS020)
႐ွမ္​းတိုးနယားခ်ည္​၀မ္​းဆက္​(JS020)
႐ွမ္​းတိုးနယားခ်ည္​၀မ္​းဆက္​(JS020)
႐ွမ္​းတိုးနယားခ်ည္​၀မ္​းဆက္​(JS020)

သတင္း အတိုုအစ

႐ွမ္​းတိုးနယားခ်ည္​၀မ္​းဆက္​(JS020)

8000.00 KS

favorite_border
  • Seller:   Jade Star Silk and Cotton person_add Follow
  • error_outline အေျခအေန အသစ္
  • access_time တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 2 months ago
  • တည္ေနရာ မႏၱေလး, မႏၲေလးခရိုင္, အမရပူရ
  • flag တိုုင္ၾကားရန္
ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း +959961133344
မွာယူရန္

descriptionအေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

 

Size - အက်ႋ (1) ကိုက္ , လံုခ်ည္ ​(2) ကိုက္​

Colour - ခရမ္​း , ခဲျဖဴ , ခဲနက္ ​, အျပာ , အစိမ္​း , အနီ , ငွက္​ခါးစိမ္​း

Material - ခ်ည္​​ေပါင္​းသား

Made in Myanmar

မွာယူထား​ေသာပစၥည္​းမ်ားအတြက္​Delivery Serviceလည္​း ႐ွိပါသည္​

Confirmation

close
Please Confirm the condition!
မဖ်က္ပါ ေသခ်ာပါသည္
close
လ ွ်ဳိ႕၀ွက္ စကားေမ့သည္

သိုု့

သင္၏ အသံုးျပဳမည့္ ဖုန္းနံပါတ္ကိုအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အေကာင့္နာမည္ႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စကားစုကို ေရြးခ်ယ္ကာ စတင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါသည္။

အေကာင့္၀င္ရန္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ

အကူအညီလိုပါက ဖုန္း +95 9 9611 33322,+95 9 9611 33344 သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ hello@barlolo.com ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

close

အကူအညီေပးရာ ေနရာ

close

BarLoLo မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆီကို ဖုန္းေခၚ၍ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္ပို႔၍ျဖစ္ေစ သင့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ကူညီရန္ အဆင့္သင့္ရွိပါသည္။.

မၾကာမွီ ဆက္သြယ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

phone +95 9 9611 33322, +95 9 9611 33344 mail hello@barlolo.com
phone

အကူအညီေပးရာ ေနရာ

close
+95 9 9611 33322 | +95 9 9611 33344
user
စာကိုု ခ်န္ထားခဲ့ပါ။ အျမန္ဆံုုး ျပန္လည္ဆက္ သြယ္ေပး ပါ့မည္။

ၾကာ္ျငာအား တိုင္ၾကားရန္

close