Snake Bit Screw Driver
Snake Bit Screw Driver

သတင္း အတိုုအစ

Snake Bit Screw Driver

12500.00 KS

favorite_border 5
  • Seller:   BestChoiceMyanmar official 4420 person_add Follow
  • error_outline အေျခအေန အသစ္
  • access_time တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 1 year ago
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), တာေမြ
  • flag တိုုင္ၾကားရန္
ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း +959961133344
မွာယူရန္

descriptionအေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

 

. စြယ္စံုသံုး၀က္အူလွည့္
- မိမိတို႔အိမ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္လုပ္ငန္းမွာအသံုးျပဳတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ခက္ခက္ခဲ
ခဲလက္ႏွင့္လွည့္လို႔မရတဲ့ေနရာေတြက္ု၊လြယ္လြယ္ကူအဆင္ေျပေျ
ပအသံုးျပဳလို႔ရတဲ့၊စြယ္စံုသံုး၀က္အူလွည့္ေလးပါ။
- လက္၀င္လို႔မလြယ္သည့္အခ်ိဳးအေကြ႕ေထာင့္မ်ား၊ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာ
င္ၾကားေနရာမ်ား၊လက္လွမ္းမမွီႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားကို၊ လြယ္လြယ္
ကူကူအသံုးျပဳလို႔ရတဲ့၀က္အူလွည့္ပါ။ေမာ္တာႏွင့္အသံုးျပဳရ
တဲ့(hand drill)မ်ားႏွင့္လည္းတပ္ဆင္အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။
ဝယ္ယူထားတဲ့ ပစၥည္းကို အိမ္တိုင္ရာအေရာက္ ပို့ေပးတဲ့ ဝန္ေ
ဆာင္မွုလည္း ရိွပါတယ္။

Confirmation

close
Please Confirm the condition!
မဖ်က္ပါ ေသခ်ာပါသည္
close
လ ွ်ဳိ႕၀ွက္ စကားေမ့သည္

သိုု့

သင္၏ အသံုးျပဳမည့္ ဖုန္းနံပါတ္ကိုအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အေကာင့္နာမည္ႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စကားစုကို ေရြးခ်ယ္ကာ စတင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါသည္။

အေကာင့္၀င္ရန္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ

အကူအညီလိုပါက ဖုန္း +95 9 9611 33322,+95 9 9611 33344 သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ hello@barlolo.com ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

close

အကူအညီေပးရာ ေနရာ

close

BarLoLo မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆီကို ဖုန္းေခၚ၍ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္ပို႔၍ျဖစ္ေစ သင့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ကူညီရန္ အဆင့္သင့္ရွိပါသည္။.

မၾကာမွီ ဆက္သြယ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

phone +95 9 9611 33322, +95 9 9611 33344 mail hello@barlolo.com
phone

အကူအညီေပးရာ ေနရာ

close
+95 9 9611 33322 | +95 9 9611 33344
user
စာကိုု ခ်န္ထားခဲ့ပါ။ အျမန္ဆံုုး ျပန္လည္ဆက္ သြယ္ေပး ပါ့မည္။

ၾကာ္ျငာအား တိုင္ၾကားရန္

close