သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (2)

35000.00KS

12
 • Seller:  BestChoiceMyanmar Official Store ေလ့လာမယ္
 • အေျခအေန အသစ္...
 • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 1 year ago...
 • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), တာေမြ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

ကားေရခဲေသတၱာ

👉ကားအတြင္းတပ္ဆင္အသံုးျပဳလို႔ရတဲ့ကားေရခဲေသတၱာေလးပါ၊ခရီးသြားရင္းေရပူ/ေရေအးႏွစ္မ်ိဳးလံုးအသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။
👉 ကားအတြင္းရွိCigarette Lighter plusမွာအလြယ္တကူတပ္ဆင္အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။
👉၇.၅လီတာ၀င္ဆိုဒ္ႀကီးျဖစ္လို.ေရသန္႕ဘူး၊အေအးဘူးလီတာ၀က္ဘူးမ်ား၀င္ဆံ့ႏိုင္ၿပီးအိမ္သံုးေရခဲေသတၱာမ်ားကဲ့သို႔အသီးအႏွံ၊အစားအစာမ်ားပါထည့္ထားႏိုင္လို႔ခရီးေ၀းသြားသူမ်ား၊အေပ်ာ္ခရီးထြက္သူမ်ားအတြက္ပါအဆင္ေျပၿပီေပါ့။
ဝယ္ယူထားတဲ့ ပစၥည္းကို အိမ္တိုင္ရာအေရာက္ ပို့ေပးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မွုလည္း ရိွပါတယ္။

 • တိုုင္ၾကားရန္
Car Refrigerator(7.5L)
35000.00KS
 • Hein Htut

  warranty?

  အေၾကာင္းျပန္ျခင္း
  Jul 30 2018
  10:41 am
 • Harsha Danushka

  Can Delivery ????

  အေၾကာင္းျပန္ျခင္း
  Aug 15 2018
  08:23 pm
Car Refrigerator(7.5L)
35000.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း