သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

17500.00KS

  • Seller:  Trendline ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 1 year ago...
  • တည္ေနရာ မႏၱေလး, မႏၲေလးခရိုင္, ခ်မ္းေအးသာဇံ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

About Brand

Sensini 👠 Handcrafted in Bangkok , Imported by TrendLine

- ဖိနပ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိေသာ Bangkok က နာမည္ႀကီး sensini lady shoes တံဆိပ္
- ခိုင္ခန္႔မွဳ ေပ့ါပါးမွဳ ရွိပီး ေျခေထာက္မနာဘဲ လွပတဲ့ဒီဇိုင္းမ်ားႏွင့္ သင့္တင့္ေသာေစ်းႏွဳန္းမ်ားေၾကာင့္ bangkok မွာနာမည္ႀကီးတံဆိပ္

Size - 35 to 41

​ေဒါက္​အျမင္​့ - 9cm

Colour - Pink Orange , Black

Made in Thailand

မွာယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ delivery Service လည္း႐ွိပါသည္။

  • တိုုင္ၾကားရန္
Sensini Women Heel (Code K376)
17500.00KS
Sensini Women Heel (Code K376)
17500.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း