သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

6500.00KS

  • Seller:  Colourmix ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 4 months ago...
  • တည္ေနရာ မႏၱေလး, မႏၲေလးခရိုင္, မဟာေအာင္ေျမ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Size - 35 to 39 (ကိုယ္လိုခ်င္တဲ႔ size နဲ႔လည္း မွာယူလို႔ရပါတယ္ ၾကာခ်ိန္ကေတာ႔ ၇ ရက္ေစာင့္ေပးရပါမယ္ရွင့္)

Colour - ပန္းေရာင္

Material - PU (men made leather)

Made in Myanmar

မွာယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ပို ့ေဆာင္ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မွုလည္း ရွိပါသည္။

  • တိုုင္ၾကားရန္
Women Slipper (CM001)
6500.00KS
Women Slipper (CM001)
6500.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း