သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

2000.00KS

  • Seller:  Treasure Skin Care ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 4 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေနာက္ပိုင္း), အလုံ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

.Coffee Scrub ကိုအသံုးျပုျခင္းျဖင့္အသားအေရျကည္လင္ေတာက္ပျခင္း
.နူးညံေခ်ာမြတ္တဲ႕အသားအေရခ်က္ျခင္းရရွျိခင္း
.ေရရွည္စြဲသံုးျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ့တြဲေနေသာအသားအေရကိုက်စ္လစ္ေစျခင္း
.အဆီမ်ားကိုေခ်ဖ်က္နိုင္စြမ္းရွိျခင္း တို့ေျကာင့္အဆီက်ျခင္း
.အမ်ိုးသားမ်ားမွာအျဖစ္မ်ားတဲ႔ေက်ာျပင္ကျကာဆူးဆားဝက္ျခံမ်ားကိုသိသိသာသာ ေပ်ာက္ကင္းေျကာင္းလက္ေတြ့ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
.ခႏၶာကိုယ္မွာစုပံုေနတဲ႔deadcellsေတြကိုscrubအသံုးျပုျခင္းျဖင့္ခ်က္ျခင္းႏုပ်ိုအိိစက္တဲ႔အသားအေရရရွိမွာပါ။

.Made In Myanmar
.မွာယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ပို႕ေဆာင္ေပးေသာ၀န္ေဆာင္မူလဲရိွပါသည္။

  • တိုုင္ၾကားရန္
Treasure Coffee Shower Scrub (750 g)
2000.00KS
Treasure Coffee Shower Scrub (750 g)
2000.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း