ဒီဇိုင္​းစုံ fancyနာရီ​ေလးမ်ား
ဒီဇိုင္​းစုံ fancyနာရီ​ေလးမ်ား
ဒီဇိုင္​းစုံ fancyနာရီ​ေလးမ်ား
ဒီဇိုင္​းစုံ fancyနာရီ​ေလးမ်ား
ဒီဇိုင္​းစုံ fancyနာရီ​ေလးမ်ား
ဒီဇိုင္​းစုံ fancyနာရီ​ေလးမ်ား
ဒီဇိုင္​းစုံ fancyနာရီ​ေလးမ်ား
ဒီဇိုင္​းစုံ fancyနာရီ​ေလးမ်ား

သတင္း အတိုုအစ

ဒီဇိုင္​းစုံ fancyနာရီ​ေလးမ်ား

7500.00 KS

favorite_border
  • Seller:   ForeverFamily person_add Follow
  • error_outline အေျခအေန အသစ္
  • access_time တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 4 months ago
  • တည္ေနရာ မႏၱေလး, မႏၲေလးခရိုင္, ခ်မ္းေအးသာဇံ
  • flag တိုုင္ၾကားရန္
Call +959963396598
Chat

descriptionအေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

ထင္ျမင္ခ်က္ ()

 

ဒီဇိုင္​းလည္​းစုံ ႀကိဳးအ​ေရာင္​​ေ​တြလည္​းစုံပါတယ္​​ေနာ္​
Code-731
အ​ေရာင္​က​ေတာ့ပုံပါအတိုင္​းပါ
Preorder,Prepaid
ၾကာခ်ိန္​၂ပတ္​ပါ နယ္​ဆို​ေငြႀကိဳလႊဲရပါ့မယ္​
Deliveryလည္​း႐ွိပါတယ္​​ေနာ္

Confirmation

close
Please Confirm the condition!
Cancel Yes
close

သိုု့

သင္၏ အသံုးျပဳမည့္ ဖုန္းနံပါတ္ကိုအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အေကာင့္နာမည္ႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စကားစုကို ေရြးခ်ယ္ကာ စတင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါသည္။

အကူအညီလိုပါက ဖုန္း +95 9 9611 33322,+95 9 9611 33344 သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ hello@barlolo.com ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

close

အကူအညီေပးရာ ေနရာ

close

Welcome to BarLoLo! We are happy to help you with anything,just give us a call or send us an email.

Talk to you soon!

phone +95 9 9611 33322, +95 9 9611 33344 mail hello@barlolo.com
phone

အကူအညီေပးရာ ေနရာ

close
+95 9 9611 33322 | +95 9 9611 33344
user
စာကိုု ခ်န္ထားခဲ့ပါ။ အျမန္ဆံုုး ျပန္လည္ဆက္ သြယ္ေပး ပါ့မည္။

Report Listing

close