ကိုရီးယားဒီဇုိင္း အမ်ိဳးသားသံုး ေဘးလြယ္အိတ္(Code - TB009)
ကိုရီးယားဒီဇုိင္း အမ်ိဳးသားသံုး ေဘးလြယ္အိတ္(Code - TB009)
ကိုရီးယားဒီဇုိင္း အမ်ိဳးသားသံုး ေဘးလြယ္အိတ္(Code - TB009)
ကိုရီးယားဒီဇုိင္း အမ်ိဳးသားသံုး ေဘးလြယ္အိတ္(Code - TB009)
ကိုရီးယားဒီဇုိင္း အမ်ိဳးသားသံုး ေဘးလြယ္အိတ္(Code - TB009)
ကိုရီးယားဒီဇုိင္း အမ်ိဳးသားသံုး ေဘးလြယ္အိတ္(Code - TB009)
ကိုရီးယားဒီဇုိင္း အမ်ိဳးသားသံုး ေဘးလြယ္အိတ္(Code - TB009)

သတင္း အတိုုအစ

ကိုရီးယားဒီဇုိင္း အမ်ိဳးသားသံုး ေဘးလြယ္အိတ္(Code - TB009)

59000.00 KS

favorite_border
  • Seller:   Top Power person_add Follow
  • error_outline အေျခအေန အသစ္
  • access_time တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 1 month ago
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေနာက္ပိုင္း), လွိုင္
  • flag တိုုင္ၾကားရန္
ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း +959961133344
မွာယူရန္

descriptionအေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

 

Item Type:Handbags
Color : Black
Main Material:Genuine Leather
Lining Material:Polyester
Handbags Type:Messenger Bags
Pattern Type:Patchwork
Exterior:None
Number of Handles/Straps:Two
Brand Name:AUGUR
Size:36cm x 10cmx 28cm
Interior:Interior Compartment,Computer Interlayer,Interior Zipper Pocket,Interior Slot Pocket,Cell Phone Pocket
Hardness:Soft
Model Number:TB009
Gender:Men
Occasion:Versatile
Style:vintage
Genuine Leather Type:Cow Leather
Closure Type:Zipper & Hasp
Decoration:Rivet
Shape:Satchels
မွာယူထားေသာပစၥည္းမ်ားကိုပို႔ေဆာင္ေပးေသာဝန္ေဆာင္မွဳလည္းရွိပါတယ္ရွင့္

Confirmation

close
Please Confirm the condition!
မဖ်က္ပါ ေသခ်ာပါသည္
close
လ ွ်ဳိ႕၀ွက္ စကားေမ့သည္

သိုု့

သင္၏ အသံုးျပဳမည့္ ဖုန္းနံပါတ္ကိုအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အေကာင့္နာမည္ႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စကားစုကို ေရြးခ်ယ္ကာ စတင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါသည္။

အေကာင့္၀င္ရန္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ

အကူအညီလိုပါက ဖုန္း +95 9 9611 33322,+95 9 9611 33344 သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ hello@barlolo.com ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

close

အကူအညီေပးရာ ေနရာ

close

BarLoLo မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆီကို ဖုန္းေခၚ၍ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္ပို႔၍ျဖစ္ေစ သင့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ကူညီရန္ အဆင့္သင့္ရွိပါသည္။.

မၾကာမွီ ဆက္သြယ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

phone +95 9 9611 33322, +95 9 9611 33344 mail hello@barlolo.com
phone

အကူအညီေပးရာ ေနရာ

close
+95 9 9611 33322 | +95 9 9611 33344
user
စာကိုု ခ်န္ထားခဲ့ပါ။ အျမန္ဆံုုး ျပန္လည္ဆက္ သြယ္ေပး ပါ့မည္။

ၾကာ္ျငာအား တိုင္ၾကားရန္

close