သင့္ကိုေလ့လာသူ

User Image

kk12

0 Follower
Location not set!
person_add Follow
User Image

aungmyintthu

0 Follower
Location not set!
person_add Follow
User Image

Wai Wai Moe

0 Follower
Location not set!
person_add Follow
User Image

PhyoThu Soe

0 Follower
ရန္ကုန္
person_add Follow
User Image

R Gue

0 Follower
Location not set!
person_add Follow
User Image

stevinnanda

0 Follower
ရန္ကုန္
person_add Follow
User Image

Sat Thit Moe

0 Follower
Location not set!
person_add Follow
User Image

Htue Htut Min

0 Follower
ရန္ကုန္
person_add Follow
User Image

Shine Myat Thwin

0 Follower
Location not set!
person_add Follow
User Image

minthihakyaw

0 Follower
Location not set!
person_add Follow

Confirmation

close
Please Confirm the condition!
မဖ်က္ပါ ေသခ်ာပါသည္
close
လ ွ်ဳိ႕၀ွက္ စကားေမ့သည္

သိုု့

သင္၏ အသံုးျပဳမည့္ ဖုန္းနံပါတ္ကိုအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အေကာင့္နာမည္ႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စကားစုကို ေရြးခ်ယ္ကာ စတင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါသည္။

အေကာင့္၀င္ရန္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ

အကူအညီလိုပါက ဖုန္း +95 9 9611 33322,+95 9 9611 33344 သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ hello@barlolo.com ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

close

အကူအညီေပးရာ ေနရာ

close

BarLoLo မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆီကို ဖုန္းေခၚ၍ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္ပို႔၍ျဖစ္ေစ သင့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ကူညီရန္ အဆင့္သင့္ရွိပါသည္။.

မၾကာမွီ ဆက္သြယ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

phone +95 9 9611 33322, +95 9 9611 33344 mail hello@barlolo.com
phone

အကူအညီေပးရာ ေနရာ

close
+95 9 9611 33322 | +95 9 9611 33344
user
စာကိုု ခ်န္ထားခဲ့ပါ။ အျမန္ဆံုုး ျပန္လည္ဆက္ သြယ္ေပး ပါ့မည္။
ပစၥည္း အေျခအေန
ေစ်းနွူန္း (က်ပ္) ပစၥည္းမရွိပရွင္းရန္